Regels Landgoedloop

  • Deelname is vrijwillig en op eigen risico.
  • Deelname is alleen mogelijk na betaling.
  • Jongeren tot en met 12 jaar mogen alleen meewandelen onder begeleiding van iemand van minimaal 18 jaar.
  • Ouders/ begeleiders zijn verantwoordelijk voor de kinderen die zij begeleiden.
  • De deelnemer is verplicht eventuele aanwijzingen van de organisatie, verkeersregelaars alsmede van de politie/handhaving strikt op te volgen. De huidige Wegenverkeerswet alsmede het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens is onverkort van kracht. Eventuele boetes en/of sancties zijn voor eigen rekening.  
  • Honden mogen mee met de sprookjestocht onder de volgende voorwaarden: De hond mag niet in het Thorhonk, de hond dient ten alle tijden aangelijnd te zijn (een elektronische riem geldt niet als hondenriem) , voor heel Visdonk en Sportpark Vierhoeven geldt een opruimplicht, de eigenaar/begeleider van de hond dient ten alle tijden zakjes bij zich te hebben.
  • De deelnemer laat geen afval en/of andere rommel langs de route achter. Dit kan men afgeven bij rust en pleisterplaatsen of bij de finish.  
  • Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen of overtreden van regels, kan Handhaving en Toezicht van Natuurmonumenten, SSIB en gemeente, indien nodig bekeuringen uitschrijven.
  • Tijdens het evenement zullen foto’s gemaakt worden. Daarnaast worden tijdens de tocht ook foto’s gemaakt die gebruikt kunnen worden voor publicatie op de website en/of in de nieuwsbrief. Indien u geen toestemming geeft om gefotografeerd te worden kunt u dit vooraf melden bij de inschrijftafel.
  • De organisatie behoudt zich het recht voor start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen dan wel wandeltochten geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden dan wel andere calamiteiten waarbij in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op restitutie van inschrijfgelden.